ریشه‌های فرزانگی
tasvire-shakhes-1

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۲۶: ارباب خود بودن

قسمت۲۷: نگرانی

    ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir    تصاویر را از چپ به راست بخوانید.      

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۲۴: وجود بی‌هدف

قسمت۲۵: حماقتِ طمع

    ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir    تصاویر را از چپ به راست بخوانید.  

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۲۲: آرامش خاطر

قسمت۲۳: خیر و شر

    ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir    تصاویر را از چپ به راست بخوانید.

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۲۰: دو جنبه‌ی یک چیز

قسمت۲۱: یکپارچگی

    ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir    تصاویر را از چپ به راست بخوانید.  

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۱۸: دل پاک و ناپاک

قسمت۱۹: نمایش بی‌جوهر

    ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir    تصاویر را از چپ به راست بخوانید.     شما می‌توانید فایل پی دی افِ قسمت هجدهم و…

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۱۶: آرزویی که دل را تیره می‌کند

قسمت۱۷: مردی با دل بزرگ

  ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir    تصاویر را از چپ به راست بخوانید.       شما می‌توانید فایل پی دی افِ قسمت شانزدهم و…

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۱۴: روح آزاد

قسمت۱۵: انجام کارها با روحیه درست

  ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir       تصاویر را از چپ به راست بخوانید.     شما می‌توانید فایل پی دی افِ قسمت…

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۱۲: عمل سنجیده

قسمت۱۳: رفتار درست

  ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir       تصاویر را از چپ به راست بخوانید.       شما می‌توانید فایل پی دی افِ قسمت…

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۱۰: دست نکشیدن از هیچ چیز

قسمت۱۱: بار و آسودگی

  ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir       تصاویر را از چپ به راست بخوانید.    شما می‌توانید فایل پی دی افِ قسمت دهم…

tasvire shakhes new style

ریشه‌های فرزانگی

قسمت۸: عمل درست

قسمت۹: آرامش و عمل

  ریشه‌های فرزانگی نوشته‌ی هونگ یین‌مینگ برگردان: نسترن پاشایی حامی ترجمه: مجتمع فراصنعت طبرستان http://www.rotomolding.ir      تصاویر را از چپ به راست بخوانید.       شما می‌توانید فایل پی دی افِ قسمت…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.