آیینه‌ی جهان، یک تاریخ نوِ هنر
آیینه ی جهان

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
انصراف از ترجمه

“آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com       انصراف از ادامه‌ی ترجمه‌ی آیینه‌ی جهان. ابتدا بنا بود برای «مجتمع پلاستیک طبرستان»…

آیینه ی جهان

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
قسمت چهارم: افق؛ چند گزینه‌یی‌ها

“آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com چندگزینه‌یی‌ها آفریقای مرکزی، ملانزی، ژاپن، اروپا، از ۵۰۰۰ ق‌م دو راه فرعی کوتاه به انسان‌شناسی پیش…

آیینه ی جهان

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
قسمت سوم: افق؛ احساس مبهم

“آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com احساس‌های مبهم آمریکا، استرالیا، آفریقا، آسیای جنوب غربی، از ۱۰۰۰۰ ق‌م می‌خواهم یکی از آن…

آیینه ی جهان

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
قسمت دوم: افق؛ نور مشعل

  “آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com   نور مشعل اروپای غربی،۳۱۰۰۰-۱۰۰۰۰ ق‌م این تندیسک از غار هولن‌اشتین ــ اشتادِل Hohlenstein-Stadel…

آیینه ی جهان

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر

قسمت اول: افق؛ حیوان و انسان

  “آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com     افق حیوان و انسان پیش از ۳۱۰۰۰ ق‌م تصور کنید که شما یک…

آیینه ی جهان

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نوِ هنر

پیشگفتار

  “آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com   پیشگفتار انسان‌ها همه داستان می‌گویند، و انسان‌ها اشیایی می‌سازند که چشم‌ها را خیره کنند….

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.