آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
انصراف از ترجمه

“آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com       انصراف از ادامه‌ی ترجمه‌ی آیینه‌ی جهان. ابتدا بنا بود برای «مجتمع پلاستیک طبرستان» کتابی در زمینه ی هنر انتخاب و ترجمه کنیم و، نیمی از آن را بتدریج در بامداد ساری بخوانیم . پس از […]

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
قسمت چهارم: افق؛ چند گزینه‌یی‌ها

“آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com چندگزینه‌یی‌ها آفریقای مرکزی، ملانزی، ژاپن، اروپا، از 5000 ق‌م دو راه فرعی کوتاه به انسان‌شناسی پیش از آن که به بزرگراه گاهشماری برگردیم. روایت عمده، حس ما را از آن‌چه ممکن است می‌چلاند و جای کمی برای فکر […]

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
قسمت سوم: افق؛ احساس مبهم

“آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com احساس‌های مبهم آمریکا، استرالیا، آفریقا، آسیای جنوب غربی، از 10000 ق‌م می‌خواهم یکی از آن امکانات را بیش‌تر دنبال کنم. هنرِ دیداری می‌توانست یک تجربه‌ی معنوی آغازین را برای بیننده و سازنده هر دو بیان کند. خواه […]

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر
قسمت دوم: افق؛ نور مشعل

  “آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com   نور مشعل اروپای غربی،31000-10000 ق‌م این تندیسک از غار هولن‌اشتین ــ اشتادِل Hohlenstein-Stadel در آلمان جنوبی به اندازه‌ی یک ساعد و کنده‌کاری‌شده از عاج ماموت است (تصویر 4). مثل انسان ایستاده، با سری شبیـه به […]

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نو هنر

قسمت اول: افق؛ حیوان و انسان

  “آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com     افق حیوان و انسان پیش از 31000 ق‌م تصور کنید که شما یک قلوه‌سنگ آتشزنه را در دست چپ‌تان گرفته‌اید. یک سرش در کف دست شماست، سر دیگرش در هوا. با دست راست‌تان، سنگ دیگری […]

آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخ نوِ هنر

پیشگفتار

  “آیینه‌ی جهان؛ یک تاریخِ نوِ هنر” نوشته‌ی جولین بِل برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com   پیشگفتار انسان‌ها همه داستان می‌گویند، و انسان‌ها اشیایی می‌سازند که چشم‌ها را خیره کنند. گاهی داستان‌هاشان حکایت همان اشیاست. این نوع از روایت را، که تاریخ هنر خوانده می‌شود، عموماً خواستِ شخصی پیش می‌برد که می‌خواهد […]