قالب وردپرس درنا توس
خانه / مجتمع پلاستیک طبرستان / دانشنامه‌ی هنر ژاپن

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

هنر ماقبل تاریخ ژاپن(3): کوفون

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید.

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

هنر ماقبل تاریخ ژاپن(2): یایویی

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید.  

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

هنر ماقبل تاریخ ژاپن(1): جومون

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید.    

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

مختصات سنتی فرهنگ ژاپنی

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com   مختصات سنتي فرهنگ ژاپني صاحب‌نظران ژاپني براي فرهنگ سنتي ژاپن مختصات يا مشخصه‌هايي را برشمرده‌اند که تا پايان دوره‌ي پيش از تجدد يا پيشامدرن ادامه داشته است. اولين مشخصه، بي‌ميلي يا بي‌رغبتي فرهنگ ژاپني به …

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

نگاهي به تاريخ فرهنگ ژاپن

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com   نگاهي به تاريخ فرهنگ ژاپن   ژاپن در طول تاريخ دراز خود فرهنگ ملي چشم‌گيري پديد آورده است که بعضي جلوه‌هاي آن پرورده‌ي منابع و الهام خود ژاپني‌هاست و برخي ديگر را از قاره‌ي آسيا، …

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

گاه‌شماري رويدادهاي سياست، فرهنگ و هنر ژاپن (4)

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید.  

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

گاه‌شماري رويدادهاي سياست، فرهنگ و هنر ژاپن (3)

      “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید. این مطلب ادامه دارد …     

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

گاه‌شماري رويدادهاي سياست، فرهنگ و هنر ژاپن (2)

  “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید.  این مطلب ادامه دارد …      

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

گاه‌شماري رويدادهاي سياست، فرهنگ و هنر ژاپن (1)

        “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com      برای مشاهده‌ی تصاویر صفحات کتاب در اندازه‌ی بزرگتر، روی آن‌ها کلیک کنید.            این مطلب ادامه دارد …      

توضیحات بیشتر »

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

جدول گاهشماري تاريخ هنر ژاپن

     “دانشنامه‌ی هنر ژاپن” ع.پاشایی نسترن پاشایی حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان Http://tpciran.com        دانشنامه‌ی هنر ژاپن دانشنامه‌ی هنر ژاپن کتابیست تألیفی، به ترتیب الفبای فارسی، در زمینه‌ی هنرهای نقاشی، پیکرتراشی، و هنرهای وابسته به این دو حوزه، خواهدنیاورز / سکولار باشند خواه دینی ــــ بودایی، شین‌تو … …

توضیحات بیشتر »