مجید عباسی، گرافیست

مجید عباسی در سال ۱۳۴۴ در تهران به دنیا آمد . در همان دوران نوجوانی باعلاقه ی فراوانی که به موسیقی داشت مسحور طرح‌های منقوش بر روی صفحات سی وسه دور به خصوص جلد صفحات کمپانی دویچه گرامافون با طراحی های هولگر ماتیس قرار گرفت و به اهمیت و تاثیر آن پی برد. در همان زمان  […]