آبِه‌ویلیان Abbevillian آبه‌ویلیَن

 

آبِه‌ویلیان Abbevillian آبه‌ویلیَن / آبه‌ویلی. اسمی که به آغازین‌ترین (پیشاآشوُلیان) *صنعت‌های *تبر دستی اروپا داده‌اند. سایت/کاوشگاه نوعی آن، روی تختان (تِراس) ۴۵ متری رود سوم Somme در آبِه‌ویل Abbeville، شن‌چالی است که از آن تبرهای دستی تراشه‌کند (chippedƒ ) جمع کـرده‌انـد. تـاریـخ مصالح آبِه‌ویلیان / آبه ویلی احتمالاً به *یخچالش میانه می‌رسد. (فر. با. فرهنگ باستان‌شناسی، پنگوئن، ۱۹۸۲)

آبِه‌ویلیان Abbevillian

آبِه‌ویلیان Abbevillian

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.