آرکائیک

دوره‌ی آرکائیک Archaic period. اصطلاحی که برای توصیف یک مرحله‌ی توسعه‌ی آغازین به کار برده می‌شود.خصوصاً، در مصر این دوره دو دودمان اول ، ح ۳۲۰۰-۲۸۰۰ ق‌م  را در بر می‌گیرد، که در آن این کشورمتحد شد و به اولین شکوفایی فرهنگش رسید. در یونان این اصطلاح پیدایی تمدن را وصف می کند از ح ۴۸۰ ق‌م تا تهاجم پارس‌ها در ۴۸۰ ق‌م. آمریکاشناسان این اصطلاح را برای اشاره به یک مرحله از توسعه به کار می‌برند نه  به یک دوره‌ی گاهشماری. مشخصه‌اش یک شیوه‌ی زندگی شکار و گردآوری در یک زیست‌محیطِ پس از *پلیستوسن است که شبیه دوره‌ی کنونی است. تحت شرایط خاصی شاید در این دوره زندگی یکجانشینی، سفالگری، و حتا کشاورزی بوده است تا زمانی که این تابع  جمع‌آوری غذاهای خودرو است. اصطلاح برای بعضی *فرهنگ‌های بیشه‌زارهای شرق آمریکای شمالی با تاریخ ح ۸۰۰۰-۱۰۰۰ وضع شد، اما این کاربرد را (گاهی بدون نقد) به همه نوع فرهنگ‌های نامرتبط گسترش داده‌اند که این سطح همانندی از توسعه را نشان می‌دهند اما شاید از تاریخ‌های وسیعاً متفاوتی باشند. آرکائیستی عمداً یک سبک کهن‌تر را تقلید می‌کند. (فر. با.)

 

 

فرهنگ آرکائیک Archaic culture. *فرهنگ دیرینه‌سال، فرهنگ کهن. هر یک از فرهنگ‌های باستانی آمریکای شمالی یا جنوبی که از سنت‌های دیرینه ـ سرخپوستی paleo-indian توسعه یافت و به قبول کشاورزی منجر شد. فرهنگ‌های آرکائیکرا از روی گروهی از مختصات تعریف می‌کنند نه از روی دوره‌ یا محل خاص. (ƒدوره‌ی آرکائیک)

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.