آشوُلیان Acheulian آشوُلیَن، یا آشوُلی، منسوب به سن آشوُل، فرانسه، که آن‌جا بقایایی یافته شده که دلالت دارد به یک فرهنگ دیرینه‌سنگی زیرینو میانه که مشخصه‌اش ابزارهای سنگی *دودَم است که با چیره‌دستی ساخته شده‌اند. (وبستر) در اروپا این اصطلاح برای مراحل بعدی *سنتِ *تبر دستیِ دیرینه‌سنگی (یعنی پسا*آبه‌ویلیان post-Abbevillian) به کار برده می‌شود. در مصطلحات آفریقایی، تمام مجموعه‌ی صنعت‌های تبردستی را آشوُلیان می‌خوانند، و مراحل آغازین‌ترِ آشوُلیان آفریقایی برابر است با آبه‌ِویلیانِ اروپا. (فرهنگ باستان‌شناسی، خلاصه)

تبر دستی آشولیان
تبر دستی آشولیان

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *