آشولیان

آشوُلیان Acheulian آشوُلیَن، یا آشوُلی، منسوب به سن آشوُل، فرانسه، که آن‌جا بقایایی یافته شده که دلالت دارد به یک فرهنگ دیرینه‌سنگی زیرینو میانه که مشخصه‌اش ابزارهای سنگی *دودَم است که با چیره‌دستی ساخته شده‌اند. (وبستر) در اروپا این اصطلاح برای مراحل بعدی *سنتِ *تبر دستیِ دیرینه‌سنگی (یعنی پسا*آبه‌ویلیان post-Abbevillian) به کار برده می‌شود. در مصطلحات آفریقایی، تمام مجموعه‌ی صنعت‌های تبردستی را آشوُلیان می‌خوانند، و مراحل آغازین‌ترِ آشوُلیان آفریقایی برابر است با آبه‌ِویلیانِ اروپا. (فرهنگ باستان‌شناسی، خلاصه)

تبر دستی آشولیان

تبر دستی آشولیان

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.