اوراسیا

اوراسیا  Eurasia

نامی مرکب از اروپا ـ‌آسیا. گستره‌ی زمین یا خشکی که دو قاره‌ی اروپا و آسیا را دربر می‌گیرد؛ اروپا و آسیا که به صورت یک کلّ در نظر گرفته شود.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.