اورینیاسیاَن Aurignacian

 

اورینیاسیاَن Aurignacian

* صنعت سنگ *آتشزنه‌ی از نوع *دیرینه‌سنگی زبرینِ *جهان کهن. بین *موُستریان و *سولوُتریان، مرتبط با انسان *کرومانیون، و مشخصه‌اش *دستکارهایی مثل پیکرهایی از سنگ و استخوان، اثر هنر گرافیکی، و استفاده از لباس و زیورآلات. یافته در اورینیاک Aurignac، در فرانسه، نزدیک جایی که این دستکارها یافته شده‌اند. (هریتج)

این صنعت در فرانسه، بالکان، فلسطین، ایران و افغانستان یافت شده است. پیکان‌های استخوانی با پایه‌های شکافته مشخصه‌ی آغازین‌ترین اورینیاسیان‌اند، و در غرب این دوره‌ی اولین هنر غاراست. برای برخی کاوشگاه‌ها تاریخ کربن پرتو‌زا (کربن ۱۴) قبل از ۳۱۰۰۰ ق‌م برای اورینیاسیان تعیین کرده‌اند، اما احتمال تاریخ کهن‌تر برای اروپای مرکزی و جنوب شرقی (در مجارستان و بلغارستان) هست.  (فر. با.)

 شیر-انسان (تریان‌تروپ) تندیسی مربوط به فرهنگ اورینیاسیاَن

شیر-انسان (تریان‌تروپ) تندیسی مربوط به فرهنگ اورینیاسیاَن

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.