پریگوردیان / پریگوری Périgordian

پریگوردیان  / پریگوری Périgordian

اصطلاح فرانسوی (از منطقه ی پریگور Perigord) برای یک رشته از *صنعت‌های *آتشزنه‌ی دیرینه‌سنگی زبرین که می‌پندارند نماینده‌ی یک *سنت فن‌آورانه‌ی مستمر است. این توالی با شاتِل ــ پرونیان Châtel-peronian (یا پریگوردیان آغازین) شروع می‌شود که از آن، مطابق نظر بعضی دانشمندهای فرانسوی، اولین صنعت «پریگوردیان زبرین» (*گراوِتیان، یا پریگوردیان چهارم) را توسعه می‌دهد. مراحل بعدی با صنعت‌های پیکان‌های ]پناهگاه سنگی[فون روبر (Font Robert) ومغارها یا قلم حکاکی نوآیه Noailles Burins، و سرانجام با *ماگدالنیان آغازین نشان داده می‌شود. سنت پریگوردیان در اروپای غربی با ورود سبک نوِ *سولوترین آتشزنه به پایان می‌رسد. اصطلاح «پریگوردیان زبرین» به طرز مفیدی گروهی از صنعت‌های مرتبط را وصف می‌کند، اما فکر پیوستگی از شاتِل‌پرونیان به گراوتیان تنها به تیپ‌شناسی / گونه شناسی مرتبط است، و فاقد حمایت لایه‌نگاری stratigraphy است. . . . در طرح فرانسوی مردم پریگوردیان و *اورینیاسیان هزاره‌ها در کنار هم زیسته‌اند بی‌آن که رابطه‌ی آشکاری میان‌شان باشد. (فر. با.، خلاصه)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.