پیشتاریخ Protohistory

پیشتاریخ Protohistory

  1. مطالعه‌ی یک *فرهنگ، درست پیش از زمان کهن‌ترین تاریخ ثبت‌شده‌ی آن.
  2. دوره‌یی یا مرحله‌یی از توسعه‌ی انسان یا یک فرهنگ خاص بلافاصله پیش از ظهور خط و نوشتار.
  3. کهن‌ترین دوره‌ی تاریخ، پیش از زمانی که گزارش‌ها ثبت شده باشند. با * ماقبل تاریخاشتباه نشود.
یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.