پیشتاریخ Protohistory

پیشتاریخ Protohistory

  1. مطالعه‌ی یک *فرهنگ، درست پیش از زمان کهن‌ترین تاریخ ثبت‌شده‌ی آن.
  2. دوره‌یی یا مرحله‌یی از توسعه‌ی انسان یا یک فرهنگ خاص بلافاصله پیش از ظهور خط و نوشتار.
  3. کهن‌ترین دوره‌ی تاریخ، پیش از زمانی که گزارش‌ها ثبت شده باشند. با * ماقبل تاریخاشتباه نشود.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *