پیکان خاردار و پایه‌دار Barbed and tanged arrowhead

پیکان خاردار و پایه‌دار Barbed and tanged arrowhead

پیکان، یا نوک تیرِ آتشزنه‌یی مثلثی که به آن طوری شکل داده‌اند ک در قاعده یک پایه (tang) داشته باشد و دو خار در هـر طـرف. دو طرف پیکان شاید مستقیم یا کمی به طرف پایه خم شده باشد. پیکان‌های خاردار یا پایه‌دار عموماً تاریخ‌شان به دوره‌ی نوسنگی یا عصر مفرغ پیشین می‌رسد. (منبع: Norfolk Heritage Explorer)

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.