تیغه blade

تیغه blade

یک *تراشه‌ی دراز با اضلاع موازی که از یک سنگ مادر / *مغزه، که به طرز خاصی تهیه شده، کنده شده باشد. تیغه می‌تواند خودش به تنهایی یک ابزار به شمار آید یا شاید از آن *دستکار دیگری ساخته شود. *صنعت‌هایی که در آن‌ها خیلی از ابزارها از تیغه ساخته می‌شوند در شروع دوره‌ی دیرینه‌سنگی زبرین برجستگی پیدا می‌کنند. (فر. با.)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.