تیغه blade

تیغه blade

یک *تراشه‌ی دراز با اضلاع موازی که از یک سنگ مادر / *مغزه، که به طرز خاصی تهیه شده، کنده شده باشد. تیغه می‌تواند خودش به تنهایی یک ابزار به شمار آید یا شاید از آن *دستکار دیگری ساخته شود. *صنعت‌هایی که در آن‌ها خیلی از ابزارها از تیغه ساخته می‌شوند در شروع دوره‌ی دیرینه‌سنگی زبرین برجستگی پیدا می‌کنند. (فر. با.)

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *