تندیسک‌های وِنوس Venus figurines

تندیسک‌های وِنوس Venus figurines اسمی است برای کمابیش یک نوع هنر جهان‌شمول که اولین‌بار در دوره‌ی دیرینه‌سنگی زبرین دیده شد، بین ۰۰۰/۳۱ و ۹۰۰۰ سـال پیـش. این اشیای کوچک قابل حمل لوح‌های *نقش‌کَند و پیکره‌های دو بُعدی و سه بُعدی انسان‌ها را در بر می‌گیرد، ساخته از گل رس، عاج، استخوان، شاخ گوزن، یا تراشیده از سنگ. اگرچه تندیسکِ نوعیِ ونوس بنا به فرض و بنا به سنت، زن‌های هوس‌انگیزند اما مردها، بچه‌ها و جانوران را هم ساخته‌اند. تندیسک‌های ونوس را در سراسر اروپا و آسیا در کاوشگاه‌هایی مثل ویلندورف Willendorf (اتریش)، براسامپویی Brassempouy (فرانسه)، هوله‌فِلس Hohle Fels (آلمان) و *دولنی وِستونیس Dolni Vestonice (دولنیه ویِه‌وِستونیتْسه. جمهوری چک) یافته‌اند.

وِنوُسِ برکت رام

وِنوُسِ برکت رام

نظریه‌ها درباره‌ی کارکرد تندیسک وِنوس بسیار مختلفند، و آن‌ها را نمودگارهایی از یک دینِ بانوخدایی، مصالح آموزشی برای بچه‌ها، بازیچه‌های سکسی برای مردها، و ترسیم فیزیولوژیک زن‌های آبستن دانسته‌اند. جالب این است که بنا به یک نظر این‌ها خودنگاره‌ی زن‌ها هستند، با این استدلال که اجزای تن برای این اغراق شده‌اند که از یک دیدگاهِ واپیچیده دیده می‌شوند. (منبع: Oxford Companion to Archaelogy آمده در Archaelogy. About.com)

ونوس تن تن

ونوس تن تن

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.