خط زمان Timeline

خط زمان Timeline

  1. نمودگار ترسیمی که گذر زمان را به صورت یک خط نشان می‌دهد.
  2. گاهشماری
  3. نمودگار یا بازنمود رویدادهای کلیدی در داخل یک دوره‌ی خاص تاریخی، غالباً مرکب است از مصالح دیداری تصویری همراه با شرح مکتوب، که گاهشمارانه تنظیم شده است. می‌توان آن را «گاهْ‌خط» خواند به قیاس «گاهْ‌شماری». «زمانْ‌بندی»  و سالْ‌شمار هم گفته‌اند.  (فرهنگ هریتج)

 

Join the Conversation

1 Comment

  1. عالی هس برنامتون فقط به من بگید میشه توش وبلاگ ساخت

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *