تندیسک figurine. یک مدل کوچک از یک انسان یا حیوان، که به نظر می‌رسد. غرض از آن معمولاً امری دینی بوده است، که خود آن یا به شکل پرسته، یعنی موضوع پرستش، به کار آید یا به صورت یک پیشکش نذری به یک خدا.  (فر. با.) (تصویر)

تندیسک مادینه نقاده‌ی1
تندیسک مادینه نقاده‌ی1

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *