تندیسک figurine

تندیسک figurine. یک مدل کوچک از یک انسان یا حیوان، که به نظر می‌رسد. غرض از آن معمولاً امری دینی بوده است، که خود آن یا به شکل پرسته، یعنی موضوع پرستش، به کار آید یا به صورت یک پیشکش نذری به یک خدا.  (فر. با.) (تصویر)

تندیسک مادینه نقاده‌ی1

تندیسک مادینه نقاده‌ی۱

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.