دستکار artifact / artefact

دستکار artifact / artefact. هر شیء ساخته‌ی دست انسان از طریق کاربرد فن‌آوری و مهارت روی یک ماده‌ی خام. بعضی باستان‌شناس‌ها اصطلاح را محدود به یک ابزار واقعی می‌کنند، و ریزه‌ها و دور ریختنی‌های موقع تولید آن شیء را دستکار به شمار نمی‌آورند. دیگران این پس‌مانده‌ها را هم دستکار می‌دانند، برای این که آن‌ها را هم انسان موقعی که داشت بنا به نقشه‌ی خاصی کار می‌کرد تولید کرده بود.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.