دونی وستونیتسه Dolní Vĕstonice

دونی وستونیتسه Dolní Vĕstonice   یک اردوگاه شکارچیان ماموت *گراوِتی  شرقی در زمین‌های لُسی loess (بادْرُفت / رسوبات بادی) کوه‌های پولو Pollau در موراویای جنوبی. حفاری مراحل گوناگونی از اشغال را آشکار کـرد، دارای خانه‌هـا، گورهـا، ابزارهـای آتشزنه، زیورآلات عاج ماموت، تندیسک‌های حیوانات از گِل پِخته و *تندیسک‌های وِنوس. با تاریخ کربن پرتوزا (کربن ۱۴) ۱۷۰ ± ۶۵۰/۲۳ ق‌م. (فر. با.)

ونوس دولنی وستونیس

ونوس دولنی وستونیس

دولنیه ویِه‌استونیتْسه  دولنی وِستونیس

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.