ریزْ‌سنگ / میکرولیت microlith

ریزْ‌سنگ / میکرولیت microlith. یک ابزار ریز یا کوچک. هر یک از ابزارهای سنگ *آتشزنه‌ی ریز یا کوچک که از دم یا *تیغه و *تراشه ساخته می‌شود، و طولش کم‌تر از ۲ سانتیمتر است. ریزسنگ‌ها گاهی شکل هندسی دارند (مثلاً مثلث یا ذوذنقه) و بعضی از آن‌ها را بدون نشاندن روی دسته به کار می‌بردند. از بعضی به عنوان پیکان یا نوک تیر استفاده می‌کردند؛ آن‌های دیگر را در دسته‌های شیاردار استخوان، چوب یا شاخ گوزن  می‌گذاشتند. این ریزسنگ‌ها در دوره‌ی میان‌سنگی (مزولیتیک) فراوان بوده‌اند.  (فر. با.).

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.