سِرپانتین serpentine

سِرپانتین serpentine

«سیلیکات طبیعی منیزیم است. نام آن به مناسبت لکه‌هایی است که اغلب بر روی آن مشاهده می‌شود منظره‌ی پوست ماری به آن می‌دهد.» (فرهنگ اصطلاحات علمی، خلاصه)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.