صنعت industry، در باستان‌شناسی 1. (الف) مجموعه‌ی *دستکارهایا ابزارهای ساخته از یک ماده‌ی خاص: صنعت استخوان دیرینه‌سنگی میانه. (ب) *فرهنگ خاص: صنعت *تبر دستی سنگی؛ صنعت آشولیان Acheulian. 2. مجموعه‌یی از دستکارها که آن‌ها را کار یک گروهِ ماقبل تاریخی به شمار می‌آورند. (هریتج)

تبر دستی آشولیان
تبر دستی آشولیان

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *