صنعت industry

صنعت industry، در باستان‌شناسی ۱٫ (الف) مجموعه‌ی *دستکارهایا ابزارهای ساخته از یک ماده‌ی خاص: صنعت استخوان دیرینه‌سنگی میانه. (ب) *فرهنگ خاص: صنعت *تبر دستی سنگی؛ صنعت آشولیان Acheulian. 2. مجموعه‌یی از دستکارها که آن‌ها را کار یک گروهِ ماقبل تاریخی به شمار می‌آورند. (هریتج)

تبر دستی آشولیان

تبر دستی آشولیان

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.