کرومانیون‌ها Cro-Magnons

کرومانیون‌ها  Cro-Magnons. به اعتبار غار کرومانیون، در بخش دوردونی Dordogne در فرانسه‌ی جنوب غربی، جایی که در ۱۸۶۸ این پناهگاه سنگی کاوشگاه اولین کشف بقایای *هومر ساپیئنس بود در یک نهشت حاوی ابزارهای دیرینه‌سنگی زبرین. (فر. با.)

(هومو ساپیئنس ساپیئنس) نیاکان بلافصل انسان‌های جدید که در حدود ۰۰۰/۴۰ سال پیش پیدا شدند. آن‌ها به ما شبیه بودند با همان ابرو و استخوان‌های برجسته‌ی گونه‌ها و چانه‌ی متمایز. این‌ها مرتبطند با فرهنگ *اورینیاسیان.

(در منبع دیگر) آن‌گونه از انسان ماقبل تاریخی قفقازی که در قاره‌ی اروپا می‌زیست، متمایز شده با قد بلند و قامت راست ایستاده، و استفاده از ابزارهای سنگی و استخوانی، که در اصل از فرهنگ اورینیاسیان است. عضوی از این گروه. (وبستر)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.