کلاکتونیان / کلاکتونی Clactonian   یک *صنعت *آتشزنه‌ی دیرینه‌سنگی زیرین،که به خاطر کشفیات در کلاکتون ــ آن ــ سی Clacton-on-Sea، اسکس Essex نامگذاری شده است. سوای نوک یک نیزه‌ی چوبی، *دستکارها مرکب از *تراشه‌های آتشزنه و قلوه‌سنگ‌های تراشه برداشته، که بعضی از آن‌ها را می‌توان به صورت *ابزارهای قلوه‌سنگی بزرگ (chopper) طبقه‌بندی کرد. *تبر دستی یافت نشد. در سوانزکوم Swanscombe و کاوشگاه‌های دیگر ابزارهای کلاکتونیانِ زیر ماسه‌سنگ‌ها حاوی تبرهای دستی *آشولیان میانه است. به نظر می‌رسد ک کلاکتونیان با آشولیان پیشین همزیست بوده است. صنعت کلاکتونیان و صنعت‌های مرتبط دیگر در سراسر دشت اروپای شمالی، شمال و شرق تجمع‌های تبر دستی اصلی توزیع شده‌اند، و تفاوت در محیط شاید دلیل تفاوت‌های بین ابزارها باشد. (فرهنگ باستان‌شناسی، خلاصه)

تبر دستی کلاکتونیان
تبر دستی کلاکتونیان

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *