کلاکتونیان / کلاکتونی Clactonian

کلاکتونیان / کلاکتونی Clactonian   یک *صنعت *آتشزنه‌ی دیرینه‌سنگی زیرین،که به خاطر کشفیات در کلاکتون ــ آن ــ سی Clacton-on-Sea، اسکس Essex نامگذاری شده است. سوای نوک یک نیزه‌ی چوبی، *دستکارها مرکب از *تراشه‌های آتشزنه و قلوه‌سنگ‌های تراشه برداشته، که بعضی از آن‌ها را می‌توان به صورت *ابزارهای قلوه‌سنگی بزرگ (chopper) طبقه‌بندی کرد. *تبر دستی یافت نشد. در سوانزکوم Swanscombe و کاوشگاه‌های دیگر ابزارهای کلاکتونیانِ زیر ماسه‌سنگ‌ها حاوی تبرهای دستی *آشولیان میانه است. به نظر می‌رسد ک کلاکتونیان با آشولیان پیشین همزیست بوده است. صنعت کلاکتونیان و صنعت‌های مرتبط دیگر در سراسر دشت اروپای شمالی، شمال و شرق تجمع‌های تبر دستی اصلی توزیع شده‌اند، و تفاوت در محیط شاید دلیل تفاوت‌های بین ابزارها باشد. (فرهنگ باستان‌شناسی، خلاصه)

تبر دستی کلاکتونیان

تبر دستی کلاکتونیان

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.