فرهنگ culture

فرهنگ

culture(1)، در باستان‌شناسی، *دستکارها، رفتارها، و باورهایی که یک قوم خاص در تملک خود دارد. (۲) وسایل غیرزیست‌شناختی، غیر«غریزی» سازگاری ما؛ الگوی مشترک اندیشه‌ها، باورها و دانشی که پایه‌ی تعامل اجتماعی را می‌سازند و هر نسلی آن‌ها را می‌آموزد.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.