مغزه / سنگ مادرcore

مغزه / سنگ مادرcore. یک گلوله یا تکه از سنگ که از آن *تراشه و *تیغه می‌گیرند. گاهی مغزه محصول فرعی یا تکه‌هایی مانده از موقع ابزارسازی است، اما شاید آن را هم شکل بدهند و در آن دست ببرند که از آن به شکل ابزار استفاده کنند. شیءیی، مثل *تبر دستی، که به این شیوه ساخته می‌شود، ابزار مغزه است. (فر. با.)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.