نقشْ‌کند

نقشْ‌کند

پیش سنگ و پیش چوبِ نقشْ‌کند  / ای بسا گولان که سرها می‌نهند.

اصطلاح را، با توجه به بیت مولوی، برای این معانی پیشنهاد می‌کنم:

۱٫ هر نقشی، شکلی، نقش و نگاری که آن را روی چیزی ــــ سنگ، چوب، استخوان، فلز. . . ــــ کنده باشند؛

۲٫ هر سنگ، چوب، استخوان، فلزی. . . که نقشی روی آن کنده باشند: . سنگِ نقش‌ْکند، چوب نقشْ‌کند

۳٫ هر پیکره‌یی، یا مجسمه‌یی که آن را از سنگ، چوب، استخوان، فلز. . . تراشیده یا ساخته باشند.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.