نیمکره‌ی شرقی Eastern Hemisphere (جغرافی)

نیمکره‌ی شرقی Eastern Hemisphere (جغرافی). آن بخش از جغرافیای زمین در شرق اقیانوس اطلس. شامل اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا. (بریتانیکا)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.