ماقبل تاریخ Prehistory

ماقبل تاریخ Prehistory. مطالعه‌ی فرهنگ‌ها و رویدادهایی که در هر ناحیه‌ی معین روی داد، و این قبل از زمانی است که برای آن گزارش‌های مکتوب در دست است. در نتیجه، شروع تاریخ در زمان‌های مختلف و مکان‌های مختلف متفاوت است. از آن‌جا که آمریکایی‌های شمالی بومیِ ]یا، سرخپوست‌های آمریکای شمالی) در زمان‌های پیش از تماس با اروپاییان (pre-contact) از نوشتار الفبایی استفاده نمی‌کردند، این‌جا ماقبل تاریخ با تماس اروپاییان تمام می‌شود. ماقبل تاریخ را نباید با *پیشتاریخ اشتباه گرفت.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.