هنر فرانکو-کانتابریایی Franco-Cantabrian art

هنر فرانکو-کانتابریایی   Franco-Cantabrian art سبک هنر وابسته به گروهی از کاوشگاه‌های غار دوره‌ی دیرینه‌سنگی در فرانسه‌ی جنوب غربی و اسپانیای شمالی (کانتابریا). هنری که به این نحو نامگذاری شده در غارهای سنگ‌آهکی یافته شده است، مثل غارهای آلتامیرا و لاسکو.

غارنگاره‌های لاسکو

غارنگاره‌های لاسکو

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.