هومو ساپیئنس Homo sapiens

هومو ساپیئنس Homo sapiens. این‌ها نماینده‌های تکامل‌یافته‌ی نوع *هومو Homoبودند که دست‌کم در ۰۰۰/۱۰۰ سال پیش در آفریقا و بعد خاور نزدیک پیدا شدند. هومو ساپیئنس ساپیئنس در سراسر جهان پراکنده شد تقریباً ۰۰۰/۴۰ سال پیش و به اروپا رسید و چیزی شد که حالا انسان *کرومانیون خوانده می‌شود. هومو ساپیئنس نئاندرتالنسیس Homo sapiens Neanderthalensis (*نئاندرتال) یک زیرْنوع باستانیِ هومو ساپیئنس است که در خاور نزدیک و اروپا مختصات فردی به خود گرفت پیش از آن که به تدریج بین ۰۰۰/۴۰ و ۰۰۰/۳۰ سال پیش با شروع انسان کرومانیون ناپدید شود.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.