هومو هابیلیس Homo habilis

هومو هابیلیس Homo habilis. کهن‌ترین نوع انسان که تاکنون پیدا شده است. این‌ها آفرینندگان اولین ابزارها بودند و بین ۵/۲ میلیون و ۱ میلیون سال پیش در آفریقای شرقی زندگی می‌کردند.

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.