پناهگاه سنگی rock sheler

پناهگاه سنگی rock sheler

 

حفره یا پناهگاهی که به طور طبیعی در سنگ‌رخِ کمابیش عمودی تشکیل شده باشد. این پیش‌آمدگی شاید ناحیه‌ی بزرگی را پوشش دهد، اما پناهگاه آن‌قدر عمیق نیست که بشود آن را به منزله‌ی غار طبقه‌بندی کرد. (فر. با.)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.