هنر قابل حمل mobiliary art یا هنر خانگی

هنر قابل حمل mobiliary art یا هنر خانگی

home ar. اصطلاح کلّی برای وصف اشیای کوچک و قابل حمل کار هنرمندان دوره‌ی دیرینه‌سنگی زبرین (◄ هنر غار). دستکارها شامل تندیسک‌ها، استخوان‌پاره‌ها، عاج‌ها یا سنگ‌های حکاکی‌شده یا نقش‌کند، قطعه‌های آزمایشی هنرمندها، جنگ‌ابزارها، ابزار و زیورآلات تزیین‌کاری‌شده. توزیع این دستکارها را می‌توان از سیبری تا اسپانیا دید. (فر. با.)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.