آلتامیرا Altamira

آلتامیرا Altamira یکی از زیباترین غارهای نقاشی‌شده، و نیز یکی از قدیمی‌ترین غارها که (در ۱۸۷۹) کشف شد. این کاوشگاه در جنوب سانتاندِر Santander، در بخش شمال شرقی اسپانیا، واقع است و برای نقاشی‌های چندرنگ حیواناتش مشهور است، که گوزن، گاومیش و گراز را شامل می‌شود، نقش‌شده با رنگ‌های سرخ، سیاه و یک سلسله از رنگ‌های خاکی. بیش‌تر هنر این غار را اقوام مادلنی / ماگدالنیان تولید کردند. ◄ هنر غار.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.