توتم totem

توتم totem

  1. شیء طبیعی، گیاه یا موجود زنده، حیوان یا پرنده‌یی، یا پدیده‌یی طبیعی که آن را نماد یا نشانه‌ی یک طایفه، قبیله یا خانواده یا گروهی فرض کرده باشند. این برای اعضای آن طایفه معنای خاصی دارد، که معمولاً به نیاکان اسطوره‌یی آن‌ها مربوط می‌شود غالباً تداعی‌های آیینی دارد.
  2. به نگاره یا تصویر چنین شیء هم توتم گفته می‌شود.
یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.