درباره خوانش

یک تعریف خوانش این است: توقف برای فکر کردن. متنی را می خوانیم باید در آن توقف کنیم و به اجزا و به کل آن بیاندیشیم. از متن بپرسیم و پاسخ بخواهیم؛ به پرسش متن پاسخ بدهیم. در حد و حدود واژه‌‌ها، و در بسط و تحلیل تک تک آن ها بحث کنیم. اندیشه‌ها را با خود و با دیگران بده بستان کنیم و بسنجیم.

فضای مجازی این لذت را دارد که با پنجاه نفر دیگر گفتگو می کنیم بی هیچ هیاهویی، بی شنیدن هیچ هیاهویی، بی هیچ شتابی در پاسخ دادن، با مجال و فرصت فراوان برای  تعمق در پاسخ‌های دیگران و پاسخ‌های خود، مراجعه به منابع برای سنجیدن پاسخ‌های دیگران و پاسخ‌های خود. سنجیدن پنداشت‌های خودـــــ چیزهایی که می‌پنداریم می‌دانیم اما شاید فقط شِمای ناروشنی، یعنی طرح گنگ یا محوی از آن داریم. تفاوت‌ها را بدانیم و بشناسیم.

بخشی از فعالیت‌های این صفحه به صورت برگزاری کلاس‌های مجازی خوانش در قالب پرسش و پاسخ است که در آن شعر یا کتابی توسط اعضای کلاس انتخاب و خوانش می‌شود.

همکاران این بخش:

ع.پاشایی: گرداننده کلاس خوانش و مسئول صفحه

askari.pashai@gmail.com

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.