چرا نمی‌نویسم؟ – کجا بنویسم؟

چرا نمی‌نویسم؟  – کجا بنویسم؟ نفیسه نواب پور وقتی از کسی بپرسید که «چرا نمی‌نویسی»، احتمالن جواب می‌دهد که «کجا» بنویسم؟ کجا «می‌توانم» بنویسم؟ یا کجا «باید» بنویسم؟  حجم نوشته های روی اینترنت و تعداد سایت‌های مختلف ادبی و فرهنگی و غیره و غیره آنقدر زیاد است که معمولن مطالب، پراکنده به دستمان می‌رسند. از […]

چرا نمی نویسم؟

چرا نمی نویسم؟ نفیسه نواب پور وقتی تلفن زده بودم که به آقای پاشایی عید نوروز را تبریک بگویم، مثل همیشه‌ی این اواخر که زیاد تنبلی می‌کنم، کلی توبیخ شدم و آخر سر به من گفتند اصلن بردار و بنویس که چرا نمی‌نویسی. ذوق زده از اینکه آدمی بردارد و بنویسد که چرا نمی‌نویسد، شروع […]

«جغرافیای من کجاست؟»

«جغرافیای من کجاست؟» تجربه‌ی من با غربت چرا «تجربه‌ی من با غربت» و نه «تجربه‌ی من در غربت»؟ شما فرقی در این دو می‌بینید؟ برای ما بنویسید. ظاهراً تفاوت در حرف اضافه‌ی با و در است. مابقی حرف‌ها را با شما می‌زنیم. ما «در خانه» می‌خواهیم بدانیم شما «بیرون از خانه» «با خانه» چه می‌کنید.  […]