قالب وردپرس درنا توس

خِپِر در مصر باستان

سوسک سرگین غلتان پیدایش: گونه خاصى از سوسک ها که در آثار هنرى و طلسم هاى متعدد مصریان باستان به ﭼشم مى خورد، عموﻣﴼ سوسک مقدس بزرگ (کبیر ) (اسکاراباﺋوس ساسر) بوده است. این سوسک به خاطر عادتش در غلتاندن گلوله هایى از سرگین (پشکل یا مدفوع) روى زمین و …

توضیحات بیشتر »